Workshop kring Klimatneutrala Lund

Den 8 september träffades nätverket och representanter från Lunds kommun på Kommunhuset Kristallen för att bland annat diskutera hur kommunen och Klimatalliansen kan samverka för att nå ett klimatneutralt Lund.

Först berättade Mari Krüeger och Kristin Teleman från ALMI Skåne om ”Hållbar tillväxt genom affärsutveckling och gröna lån” och ”Hållbarhet mot SME samt verktyg för Globala målen”

Maria Larsson höll sedan i taktpinnen i workshopen med utgångspunkt ”Hur samverkar kommunen och våra medlemmar för att nå ett klimatneutralt Lund 2030 – steg 2?”

Från Lunds kommun medverkade Thea Ohlander Arfwidsson och underlaget hittar du här: Klimatneutrala Lund 2030 – Att göra-lista