Klimat

De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Effekterna kan vara både direkta och indirekta. Till viss del kan effekterna av klimatförändringarna ses redan i dag, till exempel i form av torka, stigande havsnivåer, smältande glaciärer, stormar och döende korallrev.

Klimattips i vardagen både hemma och på företaget

Länkar information och kunskap

Naturvårdsverket 

Lättläst om Klimatförändringar – Vad innebär det? (Europeiska kommissionen)

Vad kan företag göra för klimatet? (Energimyndigheten)

Världsnaturfonden – WWF

Greenpeace

GreenWatch

 

Europeiska kommissionen, miljö

Europeiska miljöbyrån

FN:s konvention om klimatförändringar och Kyotoprotokollet

FN:s vetenskapliga panel om klimatförändringar

FN:s miljöprogram

The Climate Group

 

Klimatanpassningsportalen

Nationellt center för Klimatanpassning (SMHI)

SMHI:s klimatsidor – kunskapsbank och aktuella data 

Länkar till forskning om Klimat och Säkerhet (Karlstad universitet)

Pär Holmgrens klimatskola (Klimataktion)

 

Svenska klimatbloggar

Effekt – om klimat, energi och omställning

Supermiljöbloggen – aktuella klimat- och miljönyheter 

Uppsalainitiativet – plockar isär förnekarnas argument

Ecoprofile – diskussionsforum om miljö och hållbarhet 

Ljungbergs blogg- om städer, trafik, miljö och den framtid vi skall leva i

 

Utländska klimatbloggar

Climate Progress – aktuellt om klimat och förnybar energy (USA) 

Real Climate – aktuell klimatforskning 

Guardian Environment – kanske bästa dagstidningen vad gäller klimatbevakning

Arctic Sea Ice – fokus på Arktis

Climate Central – aktuella klimatnyheter

Science Daily – aktuell klimatforskning

Skeptical Science – bemöter klimatförnekarnas argument och presenterar aktuell forskning