Inköp

Inköp av varor och tjänster påverkar miljön. Inköparen har därför en nyckelroll i företagets miljöarbete genom möjligheterna att samarbeta med leverantörer och ställa krav i enlighet med företagets miljöintentioner. Ju större kund desto större påverkan, men varje inköpare gör viktiga val och även många små inköp ger tillsammans en stor drivkraft.

Verktyg för ekologiskt hållbar upphandling (EKU)

Certifierade miljövarudeklarationer (EPD)

Inköp av kemikalier (Kemikalieinspektionen, sök på inköp) 

Bra Miljöval-märkning

Svanenmärkning

KRAV-märkning

Europeiska miljömärkningen Blomman

TCO-märkta varor