Energi

Att ställa om vår energianvändning är en av grundstenarna för att nå miljömålen. Målet Begränsad klimatpåverkan är beroende av att vi använder energin effektivare och byter ut fossila bränslen som kol och olja till förnybara energikällor. Att kartlägga och följa upp verksamhetens energianvändning ger en grund för att prioritera rätt åtgärder.

Energimyndigheten

Regionala energikontor

Programmet EnSAM 

Energispartips

Kommunala energirådgivare: kontakta din kommun