Avfall

I ett hållbart Sverige kan vi inte bygga upp berg med onödiga och farliga sopor. Målet God bebyggd miljö innebär bl.a. att den totala mängden avfall ska minska, att avfallet ska bli mindre farligt och att avfall ska sorteras och återföras till kretsloppet. Ett företag kan sänka kostnaderna om avfallsmängden minskar och möjligheterna till återvinning ökar.

Farligt verksamhet (Räddningsverket) 

Inlämning av el-avfall

Batteriinsamling 

Återvinning av förpackningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen m.m.

Allmän avfallsinformation