Globala målen – Agenda 2030

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen

Läs mer om globala målen här

FN:s hållbarhetsmål – vilken roll har näringslivet? (PWC)

 

 

Rapport från Sydsvenska företag

I maj 2019 presenterade Handelskammarens sin rapport ”Agenda 2030 – Svenska företag tar täten” där tolv företag beskriver sitt strategiska och operativa arbete med Agenda 2030. Läs rapporten här