Sveland Djurförsäkring

Sveland Djurförsäkringar är ett kundägt och renodlat djurförsäkringsbolag som genom värdegrundsorden expertis, engagemang och gemenskap strävar mot att bli det bästa djurförsäkringsbolaget för hållbart djurägande.Hållbarhet på Sveland handlar om socialt ansvar, minskad miljöpåverkan och att våra finansiella placeringar bidrar till ett hållbart samhälle. Vi engagerar oss i flera projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle för både djur och människa, som till exempel FN Global Compact och VOOV. Senast 2030 ska Sveland halvera sina utsläpp av växthusgaser samt vara klimatpositiva. Ingen vinst plockas ur det kundägda företaget och finansiella placeringar görs på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. På Sveland ser vi alltid till djurens bästa och vår största effekt på hållbarhet får vi när vi djurägare arbetar tillsammans. Därför engagerar sig Sveland med att dela med sig av kunskap och expertis för att hjälpa våra kunder att leva mer hållbart med sina djur. Hållbart djurägande betyder sunt risktänk bland kunderna och att deras djur kan leva tryggt och må bra genom hela livet.

Mer info: Sveland