Nätverksträff på Palestra et Odeum

Den 8 mars sågs medlemmarna i alliansen på Palestra et Odeum. Efter en vegetarisk lunch berättade Claes Nihlén om Lunds Universitets klimat- och hållbarhetsarbete.

Maria Blasi, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) presenterade Tema biologisk mångfald Rapport från COP 15 och den senaste forskning:

Vad kan företagen göra för att bevara och utveckla biologisk mångfald? Erik Rosenblad, Stiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv berättade om stiftelsen: