Nätverksträff på Bricks

Efter en vegetarisk lunch på Bricks Eatery presenterade klimatalliansens nya medarbetare Maria Larsson sig för nätverket.

Jacob Gustafsson, CEO och grundare av Coride Sweden AB presenterade sedan samåkningsappen Coride och pilotprojektet i Lund.
Staffan Fredlund, Miljö- och klimatchef på Wihlborgs berättade senaste nytt från av Wihlborgs samt dess klimat- och hållbarhetsarbete.

Tillsammans diskuterade vi sedan ”Hur samverkar kommunen och våra medlemmar för att nå ett klimatneutralt Lund 2030?” i en workshop som ledd av Maria Larsson.