Nätverksmöte på Lunds universitet

Fyra forskare bjöd på ett klimatpotpurri!

Efter en trevlig lunch och prat på Moroten & Piskan i Kårhuset, fick vi fyra olika problem- och ämnesområden presenterade:

Så kan städer bättre utnyttja solenergi

Maria Wall, universitetslektor i energi- och byggnadsdesign, har i många år forskat om lågenergihus och solenergi och lett flera internationella forskningsprojekt. Solenergi skulle kunna vara mycket vanligare om de som bygger och planerar ny bebyggelse tänkt rätt och planerat in möjligheten att använda tekniken från början. Vi diskuterade då även soltekniken ur ett estetiskt perspektiv. Väger energi- och miljöeffekten tyngre än utseendet?

Marias presentation hittar du här

På spaning efter en utsläppsfri basindustri till 2045

Den svenska basindustrin står för en fjärdedel av Sveriges utsläpp. Max Åhman, docent miljö- och energisystem LTH, berättade om hur ska den lyckas nå nollutsläpp till 2045.

Max presentation hittar du här

Blågröna städer när klimatet ändras

Skyfallen kommer att bli fler framöver. Men våra städer är inte byggda för att klara dem. Flera forskare, däribland Johanna Sörensen, doktor i teknisk vattenresurslära, förespråkar mer grönt och blått i staden, det vill säga mer plats för vatten och grönytor och berättade för oss hur framtidens städer bör se ut.

Se Johannas presentation här

Forskare och fastighetsägare i samtal om klimatanpassning

I ett pågående forskningsprojekt i stadsdelen Sofielund i Malmö har forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning intervjuat fastighetsägare om deras erfarenheter av klimatförändringarnas effekter. Utifrån detta har ett konkret underlag med visioner för att utveckla bostadsområdet tagits fram. Forskaren Helena Hansons delade med sig av hennes erfarenheter från projektet och hennes tankar kring hållbar stadsutveckling med fokus på naturbaserade lösningar med människan i centrum.

Se Helenas presentation här

En väldigt intressant eftermiddag avslutades med att Jon Andersson, Lunds kommun, redogjorde kort om Lunds kommuns eget klimatarbete samt Borgmästaravtalet och Karl-Erik berättade om kommande aktiviteter.

Se Karl-Eriks presentation här