Nätverksmöte på Axis

med tema Klimatpsykologi

Medlemmarna träffades denna gång på Axis där vi började med en vegetarisk lunch och Emily Hansson, Hållbarhetsansvarig, berättade om Castellums miljö- och hållbarhetsarbete.

Frida Hylander, Leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi och fil. kand. i Humanekologi, Tellas Consulting, höll sedan föredrag om Klimatpsykologi med i mycket intressanta diskussioner:
Vad har klimat med psykologi att göra och varför ska psykologer ens bry sig om klimatet? Vad påverkar att vi beter oss som vi gör, att vi i så många år har agerat destruktivt gentemot planeten trots att vi vet att det vi gör inte är hållbart?

En mycket trevlig och tänkvärd eftermiddag!