Nätverksmöte med framtida Lund i fokus

Värd för dagens möte var Trivector Traffic AB och som vanligt inledde mötet med lunch som idag bestod av en färgglad vegetarisk tallrik!

Dagens program

  • Modern spårvägsutformning
    PG Andersson, vVD på Trivector Traffic, inleder med historik om Lundalänken, går sedan över till att prata om varför spårväg och inte buss samt pekar på fördelar och utmaningar. Han avslutar med en visionsbild.
  • Här växer framtiden – Brunnshög
    Eva Rydén Dalman, Projektchef på Lunds kommun, berättar om den spännande utvecklingen i Brunnshög. Vad ska byggas? Hur ska det bli? Vad händer? Blir detklimatsmart?