Nätverksmöte på Studiecentrum

  • Maria Larsson, ny medarbetare i Lunds Klimatallians presenterade sig.
  • Claes Nilén presenterade Lunds universitets klimatarbete med användbara verktyg och analyser
  • Tove Zellman från Region Skåne samt Nina Hvitlock från Trivector berättade om hur en kan Skräddarsy er klimatväxling – minska kostnader och utsläpp! Vilken nytta kan klimatväxling göra i er organisation? Vad ska ni sätta avgift på? Hur stor ska avgiften vara? Hur kan ni använda pengarna på bästa sätt?
  • Matilda Langreiter, kandidatstudent på miljövetenskapliga programmet vid Centrum for Miljö- och Klimatvetenskap vid Lunds universitet presenterade ”Rapport av studie av hållbarhet”
  • Thea Ohlander Arfwidsson presenterade- Hur blir Lunds Klimatallians en resurs för Lunds kommuns arbete med Viable Cities?

Se Theas presentation här: