Tuna Trafikskola

Tuna Trafikskolas visioner.

 • Vi ska inrikta oss på att vara kundnära.
 • Vi ska låta en del av överskottet komma våra elever tillgodo iform av bästa tänkbara hjälpmedel.
 • Vi ska erbjuda EcoDriving direkt i grundutbildningen.
 • Vi ska låta eleven ha möjlighet att påverka sin utbildning via ett inlärningstest.
 • Vi ska genomföra kurser för att kunna ge Er den bästa möjliga trafikutbildningen.
 • Vi ska ställa höga krav på val av fordonspark och våra leverantörer.
 • Vi ska aldrig ge upp – alla skall kunna få lära sig att köra bil.
 • Vi vill att eleven ska nå sitt mål utan besvikelse.
 • Vi ska alltid ha modernt och effektiv läromedel.
 • Vi ska alltid sätta eleven i första hand.
 • Vi vill att eleven ska ha full insyn och kontroll på sin utbildning.
 • Vi ska behålla den lilla trafikskolans atmosfär med en god elev relation med den största möjliga serviceinriktningen.

Mer information Tuna Trafikskola