Skånska Energi

Skånska Energi är en komplett energikoncern med 100 % förnybar energi från sol och vatten. Med vårt elnät har vi en stark lokal förankring i Lundabygden. Med vår gröna elhandel och våra klimatvänliga energilösningar är vi ett energibolag för hela Skåne. Med egen vattenkraft bidrar vi till den hållbara elproduktionen i Sverige. Skånska Energi investerade i sina första vattenkraftverk i Skåne och Småland år 2004 och 2005. Idag äger vi totalt 13 vattenkraftverk med en medelproduktion på 48 GWh, tillräckligt med el för att försörja cirka 10 000 hushåll. Våra elnät sträcker sig från Kävlinge i nordväst till Genarp i sydost. Miljöhänsyn och strävan att förbättra miljöprestanda är en naturlig del av verksamheten. I den del av elnätet som fortfarande består av luftledning ersätts uttjänta kreosotimpregnerade trästolpar till kompositstolpar som är tillverkade av miljövänlig glasfiberarmerad plast. Skånska Energi är även delägare i bolaget Skånska Energilösningar som installerar driftssäkra och klimatvänliga anläggningar som ger värme, varmvatten och kyla till fastigheter i olika storlekar, allt från större kommersiella fastigheter till mindre villor. Genom att använda den naturliga värmen som finns i marken kan Skånska Energilösningar bygga värme- och kylanläggningar som ger stora energibesparingar och minskar koldioxidutsläppen. Vi bygger anläggningar som anpassas till fastigheternas storlek och behov.

Mer information Skånska Energi