Samhall

På Samhall tar vi ansvar för både människa och miljö i vår verksamhet. Som leverantör har vi ett aktivt hållbarhetsarbete som är ISO 14001-certifierat. 

Vårt övergripande mål är att halvera koldioxidutsläppen till 2025. Utsläppen i vår verksamhet kommer framför allt från våra bilar och därför är en viktig målsättning att ha en fossilfri fordonsflotta 2030. Vi väljer fossilfri el och miljömärkta produkter. Våra mål är satta för att ligga i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. 

Med fokus på låg miljöpåverkan och att främja övergången till en cirkulär ekonomi, kan vi erbjuda hållbara tjänster. 

Tillsammans med kunder och partners har vi utvecklat tjänster som gör omställningen till ett mer miljömässigt hållbart samhälle lättare. Bland annat reparerar vi laptops, mobiltelefoner, cyklar, möbler och kläder. Vi ser till att mat inte går till spillo i handeln och vi sorterar plast och aluminium på återvinningsanläggningar från Ystad till Haparanda. Vi hjälper även e-handeln med att effektivisera sin returhantering och ger nytt liv till plagg som annars skulle kasseras. 

Mer info hemsida: samhall.se