Lunds kommun

Välkommen till Lund – idéernas stad!

Lunds kommun arbetar för en god miljö och minskad klimatpåverkan.

”Ett bra miljötänk genomsyrar vår verksamhet och din vardag”

Lunds kommunfullmäktige antog i augusti 2010 nya klimatmål för Lunds kommun:

  • Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i kommunen ha halverats i jämförelse med 1990.
  •  År 2050 ska utsläppen vara nära noll.

En av åtgärderna som görs för att förverkliga dessa klimatmål är initiativet till Lunds klimatallians.

Andra områden som kommunen bedriver ett omfattande miljö och hållbarhetsarbete inom är exempelvis trafik, ekologisk mat, utveckling av biogas och biologisk mångfald.

Mer information Lunds kommun