LKP

LKP erbjuder attraktiva parkeringsmöjligheter inom staden Lund åt både privatpersoner och organisationer. LKP AB, är helägt av Lunds kommun och bolagets mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice.

Vår vision är att, på sikt, bli ett av Sveriges grönaste parkeringsbolag med innovativa lösningar inom miljöområdet. Med gällande lagstiftning som lägstanivå, och våra medarbetares engagemang som den viktigaste drivkraften, arbetar vi med att steg för steg höja ambitionsnivån i vårt miljöarbete. Vi strävar efter att, i så stor utsträckning som möjligt, agera i förebyggande syfte.

Mer information LKP