Handelsbanken

Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens affärskultur, och lägger grunden för att en framgångsrik bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Hållbarhet i Handelsbanken handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet att påverka, direkt eller indirekt, genom vår egen verksamhet. Det omfattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv. Genom att agera ansvarsfullt bygger vi långsiktiga relationer med våra kunder, medarbetare, ägare, investerare och samhället.

Mer information Handelsbanken