Flyinge AB

Att bedriva ett systematiskt arbete för hållbar utveckling över tid är en självklarhet för oss. Flyinge utvecklar kunskap hästar och människor och arbetar aktivt för att verksamheten med avel, hästförädling och evenemang i fokus bidrar till en hållbar utveckling på naturens villkor. Aktiviteterna i miljöarbetet är flera, här delar vi med oss av några.

Vi sopsorterar, på våra internatboenden, i stallar, ridhus, kontorslokaler, konferenslokaler och i alla övriga byggnader på Flyinge. Vi har ett tätt samarbete med Lunds Renhållningsverk för att öka återvinningen och minska miljöpåverkan i den dagliga sophanteringen.

Vi försöker alltid att välja de lokalproducerade alternativen vid olika leveranser, både när det gäller mat till människor och foder till våra hästar. Allt detta för att bidra till en hållbar utveckling på naturens villkor.

Miljöarbetet präglas av ständig förbättring och förebyggande insatser mot negativ miljöpåverkan t.ex. genom en strävan att minska energianvändning samt att hushålla med resurser. Exempel på detta är att vår el kommer från förnyelsebara energikällor, via Skånska Energi, LED-belysning i våra lokaler och under 2017 installerades en Geoenergianläggning för att minska gasoluppvärmning. Under 2018 kommer detta även att kompletteras med hybridsolceller -miljösmart!

Mer information Flyinge