Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning

Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning består av två brukningsenheter som sambrukas. Verksamheterna består av hyresverksamhet av bostäder, arrendering av jaktmark, maskinuthyrning samt jord- och skogsbruk. Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning har bland annat arbetat med utvidgandet av alternativ energi och i början av 2000 talet började vi planera för att ersätta den olja vi använde för uppvärmning av fastigheter. Vi fastnade för att utnyttja den halm som vi får som restvara efter spannmålsproduktionen. Under vintern 2002 byggdes en halmpanna vid Svenstorp med en effekt på 1.5 MW. 3.5 km kulvert distribuerar energin från anläggningen till närliggande bostadshus och ekonomibyggnader. Från och med första oktober 2006 levererar denna panna värme till bostäder i Lund via Kraftringen. Under 2004 byggdes en liknande panna på Björnstorp med en effekt på 1.2 MW. Björnstorps panna ersätter 170 kubikmeter eldningsolja med ungefär 400 ton halm. Denna energi motsvarar vad som behövs för att värma 70 villor. Från och med januari 2009 levererar denna panna värme till skolor, kyrkor och bostäder i Genarp via Kraftringen.

Mer information Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning