Medicon Village

Medicon Village är Nordens största värderingsdrivna forskningspark med fokus på life science. Verksamhetens inriktning är forskning, innovation och samhällsutveckling som går hand i hand med att förbättra människors hälsa och liv. Ett naturligt uttryck för den ambitionen är att hållbarhet är en hygienfaktor som påverkar såväl investeringsbeslut som löpande drift, utifrån FN:s Agenda 2030 och delmålet att bidra till att Lunds kommun är klimatneutral år 2030. 

Hållbarhetsfrågor präglar hela verksamheten – från ägandet av allmännyttig stiftelse vars överskott går tillbaka till forskning, till en hög ambitionsnivå för att minska klimatavtryck och energianvändning.  

Konkreta exempel på Medicon Village hållbarhetsarbete är utvecklingen av ett innovativt energisystem, samordning av inköp för att minska transporter till och från området samt att man i maj 2023 blev den första forskningsparken i Sverige att verifiera sitt hållbarhetsarbete (ISO 26000)

Mer information Medicon Village