Konferens – Klimatsmart näringsliv

Den 24 oktober arrangerade Lunds Klimatallians och Lunds kommun konferens med fokus på näringslivets resa mot klimatneutralitet!

Syftet med konferensen var att mobilisera, kraftsamla och knyta kontakter för att öka takten i omställningen genom föreläsningar från både näringslivet, kommunen och Lunds universitet samt goda exempel från Lunds Klimatallians medlemmar och panelsamtal. 

Presentation Klimatneutrala Lund, Jon Andersson, chef miljöstrategiska enheten, Lunds kommun:

Presentation Mot 2030 – transportsektorn samverkar för klimatomställning, Maria Stenström, 2030-sekretariatet:

Presentationer ”Goda exempel från Klimatalliansen medlemmar” – Gunnar Ottosson om färgmakeriet i Genarp & Johan Fjelkner från Sparbanken Skåne:

Presentation ”Välkommen till år 2053 – vem är du då och hur såg din klimatresa ut? ”Johannes Stripple, statsvetare, Lunds universitet och KlimatAkademin

Presentation ”Fler goda exempel från Klimatalliansen medlemmar” – Helena Ensegård från Sustainalink & Anna Hall från Alfa Laval

Vi avslutade dagen med en Panelsamtal om klimatomställningen som möjliggörare för affärer med representanter från 2030-sekretariatet, Wihlborgs fastigheter, Veidec och Sparbanken Skåne.