Jullunch på IIIEE

Klimatallians årliga jullunch och mingel hölls i år på Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet.

Efter en god vegetarisk lunch och mingel inspirerades deltagarna av samtal med Lena Neij, föreståndare och professor vid IIIEE. Det blev väldigt intressanta och givande diskussioner kring nobelpristagare, klimatförnekare, transport, klimatanpassningar och framtiden för nästa generation.

Vi listade även teman som kan vara intressanta inför kommande möten och ser mycket fram emot träffarna under 2019!

Tack för detta året och God Jul!
Karl-Erik och Stephanie