Jullunch på Ideon

Onsdagen den 8 december sågs vi på årets sista nätverksträff och åt en trevlig och god lunch ihop.

På dagens agenda stod:

  • Presentation av Klimatallians nya medarbetare Maria Larsson.
  • Lotta Wessfeldt, VD Ideon, pratade om de Globala målen kopplade till Ideon Science Park.
  • Castellums affärsutvecklare Kontor Ola Gunnefur presenterade Castellums hållbarhetsprojekt på Ideon.
  • Jenny Palm, professor IIIEE pratade om “Forskning om energi- och klimatpåverkan”
  • Astrid Bachs från Gatu- och trafikavdelningen presenterade Lunds kommuns samarbete med företagen i sitt mobilitetsprojekt.
  • Kyle Lavell, student på IIIEE, redogjorde för “Hur bidrar små och medelstora företag till Lunds kommuns ambitioner inom Climate Neutral Cities Mission and Climate Contract 2030?”
  • Matilda Langreiter, kandidatstudent på miljövetenskapliga programmet vid Centrum for Miljö- ochKlimatvetenskap vid Lunds universitet presenterade en Studie av hållbarhet.

Nedan hittar du några av dagens presentationer: