EC2B

EC2B Mobility AB är leverantör av mobilitet som tjänst, riktad mot fastighetsaktörer, och med en tydlig hållbarhetsinriktning. Med en avancerad app bokar den som bor eller jobbar i fastigheten bilpoolsbil cykelpoolscyklar eller köper kollektivtrafikbiljetter.  Bolaget startades som en del i ett stort europeiskt forskningsprojekt 2018. Och nu håller delad mobilitet att bli hett såväl i Sverige som globalt.  Våra tjänster har en tydlig hållbarhetsinriktning och innehåller också arbete med beteendepåverkan. En viktig del är vår sk mobilitetsplånbok, som innebär att användaren av systemet kan få tillgång till en pott med pengar som kan användas för de tjänster som kunden önskar använda. EC2B står för Easy to B och Easy to be. 

I Lund levererar vi våra tjänster till Xplorion, LKF:s hållbarhetshus på Brunnshög. Och under 2024 kommer vi också att leverera till Cykelskrapan (det som förr hette Skatteskrapan) och vi håller på att skriva avtal med Science Village. 

DE bilder som finns i ppt:en är de två senaste största casen: Kralstaden, med Karlatornet i Göteborg (Nordens högsta byggnad) och GoCo på Healcare-området i Mölndal (som Medicon Village i Lund)

Mer information EC2B

Följ oss gärna på LinkedIn så få man veta mer om allt som händer i bolaget.