Legala hinder för en cirkulär ekonomi 24 april

Sydsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad bjuder in till en heldagskonferens den 24 april om Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller – möjligheter och utmaningar.

Datum och tid: 

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Under konferensen kommer skånska företag att presentera olika affärsmodeller och dessa kommenteras av två erfarna miljöjurister utifrån miljölagstiftningens krav och tillämpning. Bland annat kommer avfallsbegreppet, kommunala avfallsmonopolet och miljötillståndens rättskraft att analyseras vad avser relevant affärsmodell.

Klimatalliansens medlemmar erhåller 500 kr i rabatt för en person!

Läs mer och anmäl er här hos Handelskammaren