Borgmästaravtalet

Klimatsamverkan Lund är namnet på det nya samarbete som tecknades mellan Lunds kommun och flera av stadens företag fredagen den 20 april 2018. Samarbetet är en del av Borgmästaravtalet och Lunds arbete med kommunens högt uppsatta klimatmål. Bland företagen finns allt från enskilda firmor till stora bolag som tillsammans vill hitta lösningar för, och inspirera till, klimatsmarta lösningar för en hållbar framtid.

Läs Klimatsamverkan Lund – en avsiktsförklaring inom Borgmästaravtalet här

21 företag har visat intresse för avsiktsförklaringen
De företag som var på plats under avsiktsförklaringen skrev på. De åtar sig bland annat att bidra till att Lunds kommuns klimatmål för det geografiska området nås, att redovisa klimatutsläpp och klimatåtgärder och att dela med sig av kunskap och erfarenheter med mera.

Lunds kommun åtar sig bland annat att verka för att vara Sveriges ledande klimatkommun, att rapportera företagens klimatåtgärder till det europeiska Borgmästaravtalet och att erbjuda stöd och rådgivning.

Samverkan är öppen för alla Lunds företag som vill vara med och bidra till det lokala klimatarbetet och Lunds kommun ser positivt på om fler vill ansluta sig efter hand.

Företag som var på plats och undertecknade Lunds kommun, AF-Bostäder, Castellum, Handelsbanken, Ideon Science Park, Kraftringen Energi AB, Lunds Klimatallians, Lunds Kommuns Fastighets AB, Miljöbron, Ottossons Färgmakeri AB, RISE Research Institutes of Sweden, Skånska Energi AB, Sustainable Studio, ViaEuropa Sverige AB, Wihlborgs Fastigheter AB.

Sydsvenskans artikel om dagen hittar du här

Detaljer om detta får du genom Lunds Klimatallians genom ansvarig för nätverket Karl-Erik Grevendahl, 0706-64 78 58, info@lundsklimat.se,  eller genom att kontakta Jon Andersson, chef miljöstrategiska enheten, 046-359 58 40, jon.andersson@lund.se.