Aktiviteter

På grund av rådande coronasituation har vi, som så många andra, valt att ställa in våra fysiska möten. För att ändå kunna utbyta erfarenheter och förkovra oss i intressanta ämnen har vi nu under våren istället valt att  ”mötas” digitalt i kortare zoom-träffar.

Lunds Klimatallians är ett nätverk med fokus på klimat och hållbar utveckling. Vi träffas regelbundet och våra aktiviteter utgår från våra medlemmarnas behov och önskemål:

  • Nätverksträffar
  • Öppna möten
  • Externa och interna föredragshållare
  • Företagsbesök
  • Workshops
  • Web-fika och webbinar

För Kalendarium, se “Kommande aktiviteter” till höger