Visuell presentation

Under våren 2020 utlyste Lunds Klimatallians en tävling bland studenter vid “Visuell kommunikation” på Malmö universitet. Uppdraget till studenterna var att ta fram en visuell presentation av klimatutmaningen med en koppling till Lund och Lunds Klimatallians. 

Det vinnande bidraget blev “Lightbulb”, med studenterna Jan Paulusson, Maya Einarsson Svensson, Emma Wärnström, Alicia Nilsson, Jenny Lindholm, Ida Rosenlöf samt David Zetterholm.

Motivering: Dessa bilder kan man inte värja sig mot! Bilderna visar att samverkan får effekt. Den lilla handlingen får stor betydelse. Miniatyrerna väcker känslor om att de kämpar på i det tysta. Gör de små åtgärderna betydelsefulla. Visar även på en sårbarhet och bräcklighet. Vi som håller på med detta klimatarbete tycker att ni ger dessa miniatyrer liv. Vi älskar isbjörnen!

Vårt starkaste argument är att detta är ett helgjutet koncept, ni har träffat precis rätt i tonläget. Alla bilderna är bra och fungerar väl tillsammans. Men varje bild klarar också att stå för sig själv. Ni gör avtryck och det är vad Klimatalliansen vill, göra avtryck.

Studenterna bakom Lightbulb presenterade sitt arbete och resultat under det digitala firandet av Klimatallians 10 år. De berättar då bland annat att de arbetade med ledord så som hoppfullt, positivt, grönt, ljust, samarbete och humor. Vidare vill de att bilderna ska förmedla allvaret i klimatutmaningen och samtidigt vara lekfulla för att inspirera åskådaren att ansluta sig till kampen för vår planet och dess framtid. De små handlingarna ÄR den stora skillnaden. Vi i Klimatalliansen tycker verkligen att de lyckats med detta och älskar bilderna!

Juryn bestod av:

  • Jon Andersson, Lunds kommun 
  • Klara Svensson, AF Bostäder 
  • Lisa Östling, Castellum AB
  • Maria Fors, Kraftringen 
  • Karl‐Erik Grevendahl, Lunds Klimatallians