Vattendagen 2018

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi måste säkra vatten som är rent och räcker till alla! Årets vattenkonferens har fokus på vattnet som resurs samt miljögifter. Sveriges miljöminister Karolina Skog inleder dagen, därefter får vi lyssna till både nationella och regionala företrädare och företag. Dagen avslutas med workshop och mingel.

Mer information hittar du här

Varmt välkomna!

Tid: Onsdag 25 april, kl.09.00 -16.00
Plats: Krinova Incubator & Science Park,
Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
Anmälan här (senast den 19 april kl.14.00)