Lunds klimatallians – ett nätverk för hållbar utveckling

Lunds Klimatallians skapar möten mellan klimat- och affärsnytta. I nätverket samlas företag som arbetar aktivt med klimatfrågan samt hållbar utveckling i stort och ser värdet med att dela kunskap. Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds Universitet och kommunen gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaning och energifrågan står ständigt på företags och organisationers åtgärdslista både avseende el, värme och transporter.

De som bedriver verksamhet inom Lunds kommun erbjuds att delta i vår klimatallians. Den byggs på deltagarnas villkor och behov, kända och troligt kommande. Många har redan identifierat klimat- och energifrågan och driver ett aktivt arbete för att minska sin negativa klimatpåverkan. Andra har sett klimatfrågan som en del av affärsutvecklingen för att skapa nya produkter, stärka sitt varumärke. Andra vill i sin tur vara en del av samhällsutvecklingen.

Klimatalliansen består idag av ett 20-tal medlemmar från olika branscher. Vi arbetar i nätverksform med utbyte av erfarenheter och får ny kunskap inom klimat- och energiområdet. Alliansen drivs i nära samverkan med Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet samt Lunds kommun.

Medverkande företag ska på sikt driva sin verksamhet utan klimatpåverkande utsläpp. För att nå dit ska företagen

  • -Beräkna koldioxidutsläppen
  • -Genomföra åtgärder för att minska utsläppen
  • -Följa upp mätetal och åtgärder
  • -Kommunicera till anställda, kunder och andra intressenter

Det finns många olika drivkrafter för våra medlemmars engagemang i klimatfrågan:

  • -Skapar effektiva handlingsprogram
  • -Får tillgång till beräkningsverktyg
  • -Varumärkesstärkande
  • -Ökad konkurrenskraft
  • -Skapar beteendeförändringar