Inloggning

För att logga in behövs ett användarnamn och ett lösenord utgivet av Klimatallians Lund eller Klimatallians NordOst. Användarnamn och lösenord får bestå av 6-20 tecken och innehålla A-Z, a-z och 0-9.

Glömt lösenord

Ditt lösenord består av 6-20 tecken tillåtna tecken är: A-Z, a-z och 0-9. Har du glömt lösenordet kan du mejla administratören.
lundsklmatallians: info@lundsklimat.se
lundsklmatallians nord ost: miljo@krinova.se

Transport

Under "Transport" rapporterar du utsläpp genom att skriva ett heltal eller ett decimalt tal (t ex 58 alt 58,6) i den markerbara rutan i kolumnen "inköpt mängd". Den mängd CO2 som genereras utifrån inköpte visas då i kolumnen "Ton CO2" och räknas ut med omräkningsfaktorn. Om du som rapporterar har en mer exakt uträkning av ditt företags utsläpp kan du istället välja "Ton" i kolumnen "Mått" då används ingen omräkningsfaktor, istället visas det exakta resultat som du angivit i kolumnen "Ton CO2".

Miljökrav för fordon

infotext

Information om miljökrav: www.miljofordon.se/bilar/vad-aer-miljoebil/miljoeklasser/

Biodrivmedel i köpta transporttjänster

Ange hur stor del biodrivmedel som använts i alla köpta transporttjänster.

Andra miljökrav på transporttjänster

infotext

Inköps- och resepolicy

infotext

Lokaler och processer

Under "Lokaler och processer" rapporterar du utsläpp genom att skriva ett heltal eller ett decimalt tal (t ex 58 alt 58,6) i den markerbara rutan i kolumnen "inköpt mängd". Den mängd CO2 som genereras utifrån inköptet visas då i kolumnen "Ton CO2" och räknas ut med omräkningsfaktorn. Om du som rapporterar har en mer exakt uträkning av ditt företags utsläpp kan du istället välja "Ton" i kolumnen "Mått" då används ingen omräkningsfaktor, istället visas det exakta resultat som du angivit i kolumnen "Ton CO2".

Flygutsläpp

För att beräkna enskilda flygresors klimatpåverkan klicka här skriv sedan in i fälten "from" och "to" mellan vilka flygplatser resan gick och klicka sedan på den gröna knappen "Calculate emission". Det går vidare att välja antal personer och diverse andra saker. När resultatet är hämtat skriv in datan under "Flygresor".

För att komma i kontakt med Klimatallians Lund klicka på länken http://www.lundsklimat.se/kontakt/
För att komma i kontakt med Klimatallians NordOst klicka länken http://www.krinova.se/blog/partner/klimatallians-skane-nordost/#

Statistik

Grafen visar rapporterad data från alla år som ditt företag har skapat en rapport. Staplarna är uppdelade i de 3 kategorier som går att rapportera i. Du kan hålla musepekaren över en färg på en stapel för att se exakt hur mycket som kommer ifrån den kategorin det året. Du kan också välja att inte visa statistik för en kategori, det gör du genom att klicka i någon av de små rutorna ovanför grafen där det står "Transport", "Lokala processer" eller "Flygresor".