ViaEuropa

ViaEuropa med säte i Lund är Sveriges enda privatägda, neutrala Kommunikationsoperatör. ViaEuropa driftar och sköter bredbandsnät och upplåter dessa till tjänsteleverantörer inom framförallt Internet, TV och Telefoni att på lika villkor erbjuda sina tjänster till slutkunder i form av hushåll, företag och offentlig verksamhet.

ViaEuropa har paketerat den svenska bredbandserfarenheten till en exportprodukt som erbjuds fiberägare i hela världen och har idag verksamhet i Sverige, Norge, Schweiz, Israel, Brasilien och Costa Rica.

ViaEuropa garanterar med sina system och processer att investerare i utbyggnad och förvaltning av fibernät får en hög och säker avkastning på sin investering.

ViaEuropa har sedan starten 1999 varit drivande i att utvecklat den svenska Bredbandsaffären och har idag en gedigen kompetens kring affärsmodeller, teknikval och processlösningar inom affärens olika områden. Denna erfarenhet har vi kodifierat i affärsstödsystemet BRIKKS som används för att optimera bredbandsaffären.

Mer information ViaEuropa