Trivector Traffic

Trivector Traffic arbetar med hållbara transporter – att skapa ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem, och mer hållbara resor och transporter i verksamheter. Arbetet består främst av konsultinsatser, forskning och utbildning. Våra tjänster och lösningar bygger på kunskap och kompetens, där vi utgör bryggan mellan vetenskapliga metoder och forskningsresultat, och praktisk tillämpning.

Med en strävan att bidra till en hållbar samhällsutveckling applicerar vi vårt arbete i ett större sammanhang samtidigt som vi har expertkunskap i sakfrågor rörande trafik och transport. Vi bedriver forskning för att bidra med kunskap och följa utvecklingen på nära håll och har ständigt ett antal forskningsuppdrag på gång, stora som små.

Vi har stor praktisk erfarenhet genom de många uppdrag vi har arbetat med under 25-års tid. Många av uppdragen är utredande och syftar till att finna skräddarsydda lösningar eller bidra till viktiga beslutsunderlag för utvecklig och implementation av åtgärder. Vi strävar efter att hitta optimala och effektiva lösningar för samhället och för verksamheter, inom strategiskt arbete, konkreta handlingsplaner, implementering av åtgärder och utvärdering av dess effekter. Vi hjälper verksamheter, såväl privata som offentliga, att effektivisera sina resor och transporter, både inom godstransporter, logistik, tjänsteresor och arbetspendling.

Varje år arrangerar vi ett stort antal kurser och seminarier, och agerar också ofta som föreläsare på externa konferenser.

Vi är drivande i frågan med att öka andelen hållbara transporter och att skapa framtidens trafiksystem.

Mer information Trivector Traffic