PS Auction

PS Auctions vision är att användbara produkter aldrig ska gå till spillo. Med våra tjänster ska människor och företag kunna konsumera mer genomtänkt – och ta ansvar för hur varor köps, säljs, transporteras och används.

PS Auction är ett nätauktionsföretag som hittar användare till sådant som inte används. Det kan vara utrustning som står oanvänd i en verkstad eller produkter på ett lager som inte hittar ut genom de vanliga säljkanalerna. PS förmedlar det som redan finns så att behovet av nytillverkning minskar och världen blir lite mer cirkulär.

Mer information: psauction.se