Medlemmar

  • Knorr-Bremse

    Knorr-Bremse är världens ledande tillverkare av bromssystem för tunga och rälsbundna fordon. Knorr-Bremse stödjer ett integrerat och förebyggande miljöskydd, och främjar på ett konsekvent sätt framtagning och spridning av miljövänliga och resurssnåla teknologier. Vi eftersträvar en ansvarskännande hantering av resurserna, försöker minimera de negativa effekterna på natur och miljö, undvika dem så långt möjligt och […]

  • Lunds kommun

    Välkommen till Lund – idéernas stad! Lunds kommun arbetar för en god miljö och minskad klimatpåverkan. ”Ett bra miljötänk genomsyrar vår verksamhet och din vardag” Lunds kommunfullmäktige antog i augusti 2010 nya klimatmål för Lunds kommun: – Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i kommunen ha halverats i jämförelse med 1990. – År 2050 […]

  • Sparbanken Skåne

    Vår vision är att vara den enda bank du behöver Vi kan erbjuda våra kunder den stora bankens styrka och service i kombination med den lokala bankens flexibilitet och närhet. Mer info: Sparbanken Skåne