Medlemmar

 • GLF Genarps Lådfabrik

  GLF är ett företag som tillverkar och bedriver handel med lastbärare, träemballage och tillbehör till emballering, samt återvinning av lastbärare och träemballage. I tillverkningen av våra pallar och träemballage använder vi trä. Det spill som blir över i form av spån och sågavfall säljer vi vidare till värmeverk. Vi tillverkar ungefär en halv miljon pallar […]

 • Axis

  Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att […]

 • Kraftringen Energi AB

  Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i vår region. Vi erbjuder nutids- och framtidsanpassade produkter som hjälper kunden att hantera sin […]

 • Baxter

  ”Varje dag räddar, bibehåller och förbättrar Baxter produkter patienters liv över hela världen” Baxter är ett globalt medicintekniskt företag som är ledande inom utveckling, tillverkning och distribution av produkter och behandlingar för njur- och leverdialys, behandling av myelomnjure samt andra extrakorporeala behandlingar för kroniskt och akut sjuka patienter. Mer information: Baxter  

 • ViaEuropa

  ViaEuropa med säte i Lund är Sveriges enda privatägda, neutrala Kommunikationsoperatör. ViaEuropa driftar och sköter bredbandsnät och upplåter dessa till tjänsteleverantörer inom framförallt Internet, TV och Telefoni att på lika villkor erbjuda sina tjänster till slutkunder i form av hushåll, företag och offentlig verksamhet. ViaEuropa har paketerat den svenska bredbandserfarenheten till en exportprodukt som erbjuds […]

 • Tuna Trafikskola

  Tuna Trafikskolas visioner. Vi ska inrikta oss på att vara kundnära. Vi ska låta en del av överskottet komma våra elever tillgodo iform av bästa tänkbara hjälpmedel. Vi ska erbjuda EcoDriving direkt i grundutbildningen. Vi ska låta eleven ha möjlighet att påverka sin utbildning via ett inlärningstest. Vi ska genomföra kurser för att kunna ge […]