Medlemmar

 • Kraftringen Energi AB

  Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i vår region. Vi erbjuder nutids- och framtidsanpassade produkter som hjälper kunden att hantera sin […]

 • Baxter

  ”Varje dag räddar, bibehåller och förbättrar Baxter produkter patienters liv över hela världen” Baxter är ett globalt medicintekniskt företag som är ledande inom utveckling, tillverkning och distribution av produkter och behandlingar för njur- och leverdialys, behandling av myelomnjure samt andra extrakorporeala behandlingar för kroniskt och akut sjuka patienter. Mer information: Baxter  

 • ViaEuropa

  ViaEuropa med säte i Lund är Sveriges enda privatägda, neutrala Kommunikationsoperatör. ViaEuropa driftar och sköter bredbandsnät och upplåter dessa till tjänsteleverantörer inom framförallt Internet, TV och Telefoni att på lika villkor erbjuda sina tjänster till slutkunder i form av hushåll, företag och offentlig verksamhet. ViaEuropa har paketerat den svenska bredbandserfarenheten till en exportprodukt som erbjuds […]

 • Tuna Trafikskola

  Tuna Trafikskolas visioner. Vi ska inrikta oss på att vara kundnära. Vi ska låta en del av överskottet komma våra elever tillgodo iform av bästa tänkbara hjälpmedel. Vi ska erbjuda EcoDriving direkt i grundutbildningen. Vi ska låta eleven ha möjlighet att påverka sin utbildning via ett inlärningstest. Vi ska genomföra kurser för att kunna ge […]

 • Knorr-Bremse

  Knorr-Bremse är världens ledande tillverkare av bromssystem för tunga och rälsbundna fordon. Knorr-Bremse stödjer ett integrerat och förebyggande miljöskydd, och främjar på ett konsekvent sätt framtagning och spridning av miljövänliga och resurssnåla teknologier. Vi eftersträvar en ansvarskännande hantering av resurserna, försöker minimera de negativa effekterna på natur och miljö, undvika dem så långt möjligt och […]

 • Lunds kommun

  Välkommen till Lund – idéernas stad! Lunds kommun arbetar för en god miljö och minskad klimatpåverkan. ”Ett bra miljötänk genomsyrar vår verksamhet och din vardag” Lunds kommunfullmäktige antog i augusti 2010 nya klimatmål för Lunds kommun: – Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i kommunen ha halverats i jämförelse med 1990. – År 2050 […]