Medlemmar

 • Wihlborgs Fastigheter AB

  Öresundsregionen är hemma för oss. Det är här vi finns, det är här alla våra hyresgäster finns. Många av de mest framgångsrika företagen/organisationerna i Öresundsregionen har sina verksamheter i våra hus, innanför våra väggar. Kanske för att vi gör vad vi kan för att hänga med i deras tempo. Expansiva företag sitter knappast stilla och […]

 • RISE The Swedish Research Institute

  Anna Alexandersson på RISE arbetar med att introducera vätgasfordon i Sverige. En bränslecellsbil släpper bara ut vatten ur avgasröret.  Sveriges största forskningsinstitut  RISE består av flera tekniska enheter och dotterbolag som tillsammans utgör en kraftfull institutsgrupp för innovation och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Koncernens signum är spetskompetens parad med stor teknisk bredd, och […]

 • Lunds universitet

  Ända sedan 1666 har universitetet varit ett säte för bildning och nya idéer. Vi är ett fullskaligt universitet som med vår mångfald och våra starka miljöer kan ta oss an komplexa kunskapsproblem och globala utmaningar. Vi utbildar och forskar inom följande områden; ekonomi, humaniora och teologi, juridik, konst, musik och teater, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och […]

 • Miljöbron Skåne

  Miljöbron Skåne arbetar för att universitetsstudenter och företag ska få en chans att mötas och få utbyte av varandras kunskaper och erfarenheter. Vi förmedlar och koordinerar projekt kopplade till miljö och hållbar utveckling och genom projekten har företag möjlighet att få hjälp av en eller flera studenter för att analysera eller utreda frågeställningar som man […]

 • Trivector Traffic

  Trivector Traffic arbetar med hållbara transporter – att skapa ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem, och mer hållbara resor och transporter i verksamheter. Arbetet består främst av konsultinsatser, forskning och utbildning. Våra tjänster och lösningar bygger på kunskap och kompetens, där vi utgör bryggan mellan vetenskapliga metoder och forskningsresultat, och praktisk tillämpning. Med en […]

 • AF Bostäder

  AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild. Hållbarhet inom AF Bostäder handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt. […]