Medlemmar

 • Lunds universitet

  Ända sedan 1666 har universitetet varit ett säte för bildning och nya idéer. Vi är ett fullskaligt universitet som med vår mångfald och våra starka miljöer kan ta oss an komplexa kunskapsproblem och globala utmaningar. Vi utbildar och forskar inom följande områden; ekonomi, humaniora och teologi, juridik, konst, musik och teater, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och […]

 • Miljöbron Skåne

    Miljöbron Skåne är en ideell förening som verkar som en länk mellan akademi och näringslivet. Idag finns Miljöbron i Skåne och i Västra Götaland. Miljöbron arbetar med att koppla samman skånska företag med studenter i regionen genom att förmedla konkreta och tidsbegränsade projekt med koppling till miljö och hållbar utveckling. Projekten kan röra allt från […]

 • Trivector Traffic

  Trivector Traffic arbetar med hållbara transporter – att skapa ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem, och mer hållbara resor och transporter i verksamheter. Arbetet består främst av konsultinsatser, forskning och utbildning. Våra tjänster och lösningar bygger på kunskap och kompetens, där vi utgör bryggan mellan vetenskapliga metoder och forskningsresultat, och praktisk tillämpning. Med en […]

 • AF Bostäder

  AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild. Hållbarhet inom AF Bostäder handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt. […]

 • GLF Genarps Lådfabrik

  GLF är ett företag som tillverkar och bedriver handel med lastbärare, träemballage och tillbehör till emballering, samt återvinning av lastbärare och träemballage. I tillverkningen av våra pallar och träemballage använder vi trä. Det spill som blir över i form av spån och sågavfall säljer vi vidare till värmeverk. Vi tillverkar ungefär en halv miljon pallar […]

 • Axis

  Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis har över 1400 engagerade medarbetare på 40 platser […]