Medlemmar

 • Mossagården

  Mossagården består av ekologiskt jordbruk, gårdsbutik, sommarcafé, genbanksklassade djur och leverans av ekologiska grönsaker direkt till privatpersoner, skolor och företag i närområdet. Det största verksamhetsområdet är leverans av ekologiska frukt- och grönsakslådor som beställs via hemsidan, denna tjänst introducerades på den svenska marknaden av Mossagården redan 1998. Den vackra 1800-talsgården ligger inbäddad mellan pampiga ekar […]

 • Skånska Energi

  Skånska Energi är en komplett energikoncern med 100 % förnybar energi från sol och vatten. Med vårt elnät har vi en stark lokal förankring i Lundabygden. Med vår gröna elhandel och våra klimatvänliga energilösningar är vi ett energibolag för hela Skåne. Med egen vattenkraft bidrar vi till den hållbara elproduktionen i Sverige. Skånska Energi investerade i sina första vattenkraftverk i Skåne och […]

 • Handelsbanken

    Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens affärskultur, och lägger grunden för att en framgångsrik bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Hållbarhet i Handelsbanken handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet […]

 • Ottossons Färgmakeri AB

  För mig började det med att jag utbildade mig till konstnär på Forums målarskola i Malmö i början av 1980-talet. Som konstnär föredrog jag att måla med linoljefärg framför andra färger. Konstnärer är av naturen nyfiken och därför föll det sig naturligt för mig att experimentera med att tillverka mina egna linoljefärger. Lin kan odlas […]

 • Lunds Kommuns Fastighet AB

  Lunds Kommuns Fastighets AB bildades 1947 och har sedan dess varit ett helägt kommunalt bolag. I samverkan med Lunds kommun ska vi medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Vårt uppdrag är att förvärva, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler eller kollektiva lokaler. Vi ska erbjuda lundaborna bostäder av god kvalitet […]

 • SWECO

  Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat. Mer info: Sweco