Medlemmar

 • Handelsbanken

    Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens affärskultur, och lägger grunden för att en framgångsrik bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Hållbarhet i Handelsbanken handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet […]

 • Ottossons Färgmakeri AB

  För mig började det med att jag utbildade mig till konstnär på Forums målarskola i Malmö i början av 1980-talet. Som konstnär föredrog jag att måla med linoljefärg framför andra färger. Konstnärer är av naturen nyfiken och därför föll det sig naturligt för mig att experimentera med att tillverka mina egna linoljefärger. Lin kan odlas […]

 • Lunds Kommuns Fastighet AB

  Lunds Kommuns Fastighets AB bildades 1947 och har sedan dess varit ett helägt kommunalt bolag. I samverkan med Lunds kommun ska vi medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Vårt uppdrag är att förvärva, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler eller kollektiva lokaler. Vi ska erbjuda lundaborna bostäder av god kvalitet […]

 • SWECO

  Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat. Mer info: Sweco

 • Wihlborgs Fastigheter AB

  Öresundsregionen är hemma för oss. Det är här vi finns, det är här alla våra hyresgäster finns. Många av de mest framgångsrika företagen/organisationerna i Öresundsregionen har sina verksamheter i våra hus, innanför våra väggar. Kanske för att vi gör vad vi kan för att hänga med i deras tempo. Expansiva företag sitter knappast stilla och […]

 • RISE The Swedish Research Institute

  Anna Alexandersson på RISE arbetar med att introducera vätgasfordon i Sverige. En bränslecellsbil släpper bara ut vatten ur avgasröret.  Sveriges största forskningsinstitut  RISE består av flera tekniska enheter och dotterbolag som tillsammans utgör en kraftfull institutsgrupp för innovation och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Koncernens signum är spetskompetens parad med stor teknisk bredd, och […]