Ottosson Färgmakeri AB

För mig började det med att jag utbildade mig till konstnär på Forums målarskola i Malmö i början av 1980-talet. Som konstnär föredrog jag att måla med linoljefärg framför andra färger. Konstnärer är av naturen nyfiken och därför föll det sig naturligt för mig att experimentera med att tillverka mina egna linoljefärger. Lin kan odlas och tär inte på våra resurser. 1989 registrerade jag in företaget Gunnar Ottosson Färgmakeri. De följande åren under 90-talet ökade verksamhetens omfattning och jag anställde mina första medarbetare. 2001 invigdes vår nya fina fabrik med stommar och fasader i betong, trä och återvunnet tegel från 1850. Som första industribyggnad i Sverige valde vi ett tak bestående av sedumväxter. Allt isoleringsmaterial består av linfiber. Ventilationen är ett självdragssystem med vinddrivna frånluftsventiler. Uppvärmning av lokalerna sker med en egen jordvärmeanläggning. El till våra maskiner mm. producerar vi själva med hjälp av ett eget vindkraftverk och solceller på fabrikstaket. De senaste 20 åren har i hög grad präglats av omsorgen om vår miljö. Detta har på många sätt spelat oss i händerna då linoljan uppfyller många av de kriterier som ställs på en miljöanpassad produkt. Idag har Ottosson Färgmakeri AB 8 medarbetare under vintersäsongen, och 14 personer som arbetar under sommarhalvåret. År 2014 var företagets totala omsättning drygt 17 miljoner kronor. På senare år har intresset för vår färg ökat i flera länder i Europa och vår export svarade för 26 % av omsättningen.

Mer information Ottosson Färgmakeri