Lunds universitet

Universitetshuset, Lunds universitet

Ända sedan 1666 har universitetet varit ett säte för bildning och nya idéer. Vi är ett fullskaligt universitet som med vår mångfald och våra starka miljöer kan ta oss an komplexa kunskapsproblem och globala utmaningar.

Vi utbildar och forskar inom följande områden; ekonomi, humaniora och teologi, juridik, konst, musik och teater, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo.

47 000 studenter och 7 200 anställda från hela världen är verksamma främst i Lund, Malmö och Helsingborg. Universitetets omsättning uppgår till omkring sju miljarder, varav två tredjedelar avser forskning och en tredjedel utbildning. Vi har en tydlig internationell profil och samarbetar med 680 partneruniversitet i mer än 50 länder.

Mer information LU