Kraftringen

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i vår region. Vi erbjuder nutids- och framtidsanpassade produkter som hjälper kunden att hantera sin energivardag och engagerar oss i många olika framtidsprojekt med hållbarhetsfokus.
Vårt huvudkontor ligger i Lund och merparten av vår verksamhet finns i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. Verksamheten är också starkt etablerad i nordvästra Skåne, Blekinge, Småland, Södermanland, Sjuhäradsbygden och på Västgötaslätten.

Vår vision
Energi för framtida generationer

Vår affärsidé
Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället

Mer information Kraftringen