Knorr-Bremse

Knorr-Bremse är världens ledande tillverkare av bromssystem för tunga och rälsbundna fordon.

Knorr-Bremse stödjer ett integrerat och förebyggande miljöskydd, och främjar på ett konsekvent sätt framtagning och spridning av miljövänliga och resurssnåla teknologier. Vi eftersträvar en ansvarskännande hantering av resurserna, försöker minimera de negativa effekterna på natur och miljö, undvika dem så långt möjligt och utnyttjar aktivt möjligheterna till miljöskydd. Vi strävar också efter att skärpa ansvarskänslan för miljön både hos de anställda och hos våra affärspartners.

Mer information Knorr-Bremse