Castellum

Castellum är ett stort fastighetsbolag som hjälper företag att utvecklas och människor att växa – från Köpenhamn i syd till Sundsvall i norr. Vad vi än gör är människan i centrum och fastigheten runtom.

Castellum tror på ansvarsfullt företagande. Hållbarhetsarbetet är en integrerad och naturlig del av verksamheten. För oss är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället; att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Det handlar bland annat om att använda naturresurser så klokt och effektivt som möjligt, samt att vara en engagerad part i de regioner där vi är verksamma. Därför är vi till exempel med i KlimatAllians Lund – för att utbyta erfarenheter och kunskap med andra organisationer som också aktivt arbetar med klimatfrågan och hållbar utveckling.

Det innebär också att vi miljöklassar fastighetsbeståndet. Castellum har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige. Vi bygger också den första kontorsbyggnaden i Norden som registrerats för att certifieras enligt WELL; en internationell standard som väger in människors välbefinnande i arbetslivet.

Castellums hållbarhetsarbete har uppmärksammats internationellt genom flera stora priser. Castellum är till exempel korad etta, som den mest hållbara fastighetsutvecklaren i världen, av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Castellum har dessutom, som enda nordiska fastighetsbolag, valts in i Dow Jones Sustainability Index, som inkluderar de bolag inom alla branscher i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Mer information Castellum