Billyvind

Billyvinds affärsidé är att söka marklägen, upprätta ansökningshandlingar och vara en framtida partner tillsammans med markägare och större finansiärer.

Kunskap om den svenska elförsörjningen och el-marknaden ligger bakom ambitionen att investera i vindkraft. I ledningen för Billyvind finns mer än femton års erfarenhet av lönsamma vindkraftsatsningar samt kunskap om regelverk.

Mer information Billyvind