Alfa Laval Lund

Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alla tre har stor

betydelse för industriföretag och Alfa Lavals tekniska expertis innehar här en ledande ställning. För att främja ett tydligt kundfokus är Alfa Laval uppdelat i tre divisioner – Food & WaterEnergy och Marine – som alla marknadsför och säljer produkter till särskilda kundgrupper.

Alfa Laval erbjuder lösningar som förbättrar energieffektiviteten i industriella processer, vilket ger lägre utsläpp av växthusgaser. Våra produkter återfinns i många miljöskyddssystem, exempelvis rening av vatten. Vi hjälper till att öka avkastning och minska spill inom livsmedelsproduktion.

Alfa Lavals största bidrag till en renare miljö är att öka användningen av våra produkter. Alfa Lavals egna processer ska också vara så miljövänliga som möjligt. Miljöaspekter tas alltid med vid utveckling, design, tillverkning, service och försäljning av våra produkter. Många av Alfa Lavals fabriker är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Fabriken i Lund är en av dem.

Mer information Alfa Laval