AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.

Hållbarhet inom AF Bostäder handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt. Vi arbetar med att begränsa verksamhetens negativa miljöbelastning och ha en positiv påverkan på social och ekonomisk utveckling. Genom att utveckla och förvalta studentbostäder med hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsaspekter strävar AF Bostäder efter att främja hållbarhet.

Mer information AF Bostäder