Medlemmar

 • LKP

  LKP erbjuder attraktiva parkeringsmöjligheter inom staden Lund åt både privatpersoner och organisationer. LKP AB, är helägt av Lunds kommun och bolagets mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice. Vår vision är att, på sikt, bli ett av Sveriges grönaste parkeringsbolag med innovativa lösningar inom miljöområdet. Med gällande lagstiftning som lägstanivå, […]

 • Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning

  Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning består av två brukningsenheter som sambrukas. Verksamheterna består av hyresverksamhet av bostäder, arrendering av jaktmark, maskinuthyrning samt jord- och skogsbruk. Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning har bland annat arbetat med utvidgandet av alternativ energi och i början av 2000 talet började vi planera för att ersätta den olja vi använde för uppvärmning […]

 • SUSTAINABLE STUDIO

  Vi är en liten värderingsdriven byrå med hållbar utveckling i fokus! Att driva ett företag eller en organisation är att vilja något. Om du vill mer än att bara sälja prylar eller tjänster, då har vi något gemensamt. Vi tror på framtiden, men vi tror inte på business as usual. Sedan starten 2006 hjälper vi dig […]

 • Flyinge

  Att bedriva ett systematiskt arbete för hållbar utveckling över tid är en självklarhet för oss. Flyinge utvecklar kunskap hästar och människor och arbetar aktivt för att verksamheten med avel, hästförädling och evenemang i fokus bidrar till en hållbar utveckling på naturens villkor. Aktiviteterna i miljöarbetet är flera, här delar vi med oss av några. Vi […]

 • Castellum

  Castellum är ett stort fastighetsbolag som hjälper företag att utvecklas och människor att växa – från Köpenhamn i syd till Sundsvall i norr. Vad vi än gör är människan i centrum och fastigheten runtom. Castellum tror på ansvarsfullt företagande. Hållbarhetsarbetet är en integrerad och naturlig del av verksamheten. För oss är det en självklarhet att […]

 • Alfa Laval Lund AB

  Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alla tre har stor betydelse för industriföretag och Alfa Lavals tekniska expertis innehar här en ledande ställning. För att främja ett tydligt kundfokus är Alfa Laval uppdelat i tre divisioner – Food & Water, Energy och Marine – som alla marknadsför och säljer produkter till särskilda kundgrupper. Alfa Laval erbjuder lösningar […]