Unik mätmetod ger hållbarhetsindex

Går det att koka ner stora mängder mätdata och enkätsvar för att få fram en siffra som på ett enkelt sätt indikerar hur hållbart ett företag arbetar? Ja, på RISE har en arbetsgrupp, i samarbete med företag och akademi, utvecklat en unik mätmetod som i framtiden skulle kunna förvandlas till en ISO-standard.

Mätmetoden som Ragne Emardson, mätteknikexpert på RISE, har varit med att utveckla innehåller en blandning av expertbedömningar och matematik. I botten finns ett flerårigt, internationellt forskningssamarbete med experter på allt från sociologi och psykologi till matematik.

– Liknande metodik har hittills använts för mätningar av hur människor upplever komfort, tillgänglighet och naturlighet. Det sistnämnda området handlade om laminatgolv som tillverkaren ville skulle upplevas som trägolv, säger Ragne Emardson.

Bryta ner till komponenter

Lösningen för att få fram ett hållbarhetsindex är att bryta ner de ingående delarna i mindre, mätbara komponenter. När det gäller fakta om antalet flugna kilometer eller hur många lysrör som samlats in är jobbet enkelt. Men hur får man in medarbetares syn på sin egen hälsa i ett index? Då är traditionella enkäter ett måste. Utmaningen är att till sist få alla data att samsas och resultera i ett vetenskapligt accepterat mätvärde.

Kan användas av fler

För RISE-koncernen blev alltså talet 94 för år 2013. Talet i sig säger inte så mycket, men den ska jämföras med extremvärdena på skalan: – 300 (sämst) och + 300 (bäst). Och den blir avstamp för framtida arbete. Ragne anser att mätmetoden är applicerbar på andra företag, men berättar att det krävs tätt samarbete för ett lyckat resultat.

– Jag kan mycket väl tänka mig att metoden på lite sikt även kan förvandlas till en allmänt accepterad ISO-standard, säger han.

Kontakt: ragne.emardson@rise.se, tel 070-548 57 27

 

 Ragne Emardsson